• My profile
  • is empty
   in 0,- Ft
  excl. VAT:0.00,- Ft
  incl. VAT:0,- Ft
   Novinky

  Spustenie nášho nového portálu.

   ShoutBoard
   1 / 25 
   Čas
   Udalosti
   Kontakt
  Elspoin, spol. s r.o.
    Fullova 1/935
    015 01   Rajec
    tel.: +421 915 977 094
    tel.: +421 903 512 506
   
   Google AdSense
  google.com, pub-7621220162657967, DIRECT, f08c47fec0942fa0
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

  OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


  Čo sú osobné údaje?
  Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
  Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( "zákon o ochrane osobných údajov").

  Čo je spracovanie osobných údajov?
  Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

  Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?
   
  • návštevník/užívateľ/zákazník - fyzická osoba, ktorej sú spracovávané a ukladané osobné údaje
  • správca - Elspoin, spol. s r.o., IČO 36377937, so sídlom Saleziánska 6, 010 01 Žilina,  zapísaná v OR OS Žilina pod spisovou značkou 10918/L
  • spracovávateľ -  Wexbo s. r.o., Pádivého 687/7,  911 01, Trenčín,  IČO: 46913432, DIČ (IČ DPH): SK2023642841

  Rozsah osobných údajov a účely spracovania.
  Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre
  naplnenie týchto účelov):
  •  poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko,názov firmy,  kontaktná adresa, tel. číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy - dodanie tovaru.
  Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a
  evidenciu daňových dokladov.
  •  marketing - zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame za
  účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším
  zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás
  naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
  Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho
  súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas
  odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe
  Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje
  dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.


  Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.
  S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou.
  Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované
  prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v
  Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných
  technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.
  Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia,
  ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.


  Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.
  K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie
  konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami,
  využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie
  dát sa špecializujú.
  Sú to títo spracovatelia:
  Spoločnosť: Wexbo s. r.o., Pádivého 687/7
                       SK, 911 01, Trenčín
                       IČO: 
  46913432     DIČ (IČ DPH): SK2023642841

  Poskytnutie osobných údajov mimo EU.
  Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené výhradne na území EÚ. //


  Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov.
  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z
  týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: elspoin@elspoin.sk
  Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami
  spracovania osobných údajov.
  Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 15
  dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek
  svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a
  zmenu osobných údajov.
  Právo na obmedzenie
  spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše

  nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje
  zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných
  údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel
  spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)
  Právo na prenosnosť
  Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať
  rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme /
  pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 15 dní.
  Právo na výmaz (byť zabudnutý)
  Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme
  všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových
  spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
  V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať
  vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme
  všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás
  budeme informovať e-mailom.
  Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
  Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so
  svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi
  radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo
  urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
  Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
  E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame ak
  ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste,
  posielame Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť
  odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.
  Mlčanlivosť.
  Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať
  Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o
  bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných
  údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho
  súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
   
  Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018
   
  This site uses cookies to help us provide services. By using our services, you consent to the use of cookies.